• Tel Aviv HaHagana Station 1995 visits Tel Aviv HaHagana Station
  • Leonard Bernstein Square 1598 visits Leonard Bernstein Square
  • Dizengoff Square 1247 visits Dizengoff Square
  • Tel Aviv HaHagana Station 1243 visits Tel Aviv HaHagana Station
  • Tel Aviv HaShalom Station 1227 visits Tel Aviv HaShalom Station